Artykuły

 

Korzyści

Karta kredytowa MasterCard Credit to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania
z darmowego kredytu do 51 dni
 

Wybierając Kartę MasterCard Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek,
 • limit kredytowy do 20 000 PLN,
 • plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez dodatkowych opłat,
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13. roku życia,
 • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej.

Szczegóły

 • karta wydawana posiadaczom firmowych rachunków bieżących i pomocniczych,
 • koszt wydania karty: 0 zł,
 • okres ważności karty3 lata.

 

Limity karty:

 

Rodzaj limitu / rodzaj rachunku Wysokość limitu
maksymalny limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez użycia kodu PIN 50 zł

maksymalny dzienny limit

dla wypłat gotówki

2 000 zł

maksymalny dzienny limit

operacji płatniczych

20 000 zł

Funkcjonalność zbliżeniowa

Do czego służy karta zbliżeniowa?

Karta zbliżeniowa posiada wszystkie cechy standardowej karty kredytowej. Można nią dokonywać transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie, wypłacać pieniądze z bankomatu lub płacić za zakupy w Internecie. Dodatkowo posiada nową funkcjonalność - płatność zbliżeniową, która pozwala na wygodne opłacenie drobnych zakupów – szybciej niż gotówką i bez użycia kodu PIN do kwoty 50 zł.


Jak płacić zbliżeniowo?

 • poinformuj sprzedawcę, ze chcesz zapłacić zbliżeniowo,
 • kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.
 • po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.

Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne?

Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą.
Dodatkowo płacąc zbliżeniowo nie przekazujesz karty sprzedawcy – masz ją cały czas przy sobie.

Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy?

Nie. Wszystkie terminale działają zgodnie z zasadą "jedna transakcja jedną kartą", to znaczy informacje z karty są odczytywane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.

Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy?

Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje "bezczynna". Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje "bezczynny" – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.

Zastrzeżenie karty

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia:

• telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. (tel. +48 86 215 50 50),
• telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel. +48 828 828 828),
• telefonicznie w dowolnym centrum Visa,
• osobiście lub telefonicznie w placówce MBS Banku,
• osobiście w innym Banku uczestniczącym w systemie Visa.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik karty lub Posiadacz rachunku ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce MBS Banku w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Kontakt

 Osobiście w Placówce

1391019241 user-011                          Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku. 

                            - Nasi pracownicy udzielą szczegółowych odpowiedzi na pytania.

                            - Udziela pomocy podczas wypełniania dokumentów 

                                                   Aktualna lista placówek MBS w Łomiankach

 


  Telefonicznie

1391019094 smartphone-011

Doradcy klientów firmowych:          

(22) 768 60 13

(22) 768 60 15

Numer faxu:

(22) 751 18 60

Doradcy klientów indywidualnych:

(22) 768 60 53

(22) 768 60 54

(22) 768 60 55

(22) 768 60 56

                           


 Przez formularz kontaktowy

1391019194 message-011

Bez nazwy

 

 

 visanaklejka

Korzyści

Płać naklejką zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 50 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN.

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to karta debetowa z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych, umożliwiająca dokonywanie transakcji w punktach handlowo-usługowych oraz w Internecie. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Wybierając naklejką zbliżeniową VISA payWave zyskujesz:

 • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej,
 • bezpieczeństwo transakcji,
 • stały dostęp do swoich pieniędzy,

 • możliwość płatności w internecie,
 • możliwość ustanowieniaindywidualnych limitów transakcyjnychdo karty,

Szczegóły

• karta wydawana posiadaczom konta osobistego MBS-ROR,
• koszt wydania karty: 0 zł,
• okres ważności karty: 3 lata,

Limity karty:

 

Rodzaj limitu / rodzaj rachunku

ROR, MBS-ROR, MBS-ROR Student, MBS-ROR Senior

MBS-ROR

w Pakiecie Aktywnym

maksymalny limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez użycia kodu PIN

50 zł

50 zł

maksymalny dzienny limit

operacji płatniczych

10 000 zł

20 000 zł

maksymalny dzienny limit

dla wypłat gotówki

nie dotyczy

nie dotyczy

 

Funkcjonalność zbliżeniowa

Do czego służy naklejka zbliżeniowa Visa payWave?

Naklejką zbliżeniową
można dokonywać zbliżeniowych transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie oraz płacić za zakupy w Internecie. W przypadku płatności w punktach handlowo-usługowych transakcje do kwoty 50 zł nie wymagają wprowadzania kodu PIN.

Jak płacić zbliżeniowo?

 • poinformuj sprzedawcę, ze chcesz zapłacić zbliżeniowo,
 • kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.
 • po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.

 

Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne?

Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje dokonywane zbliżeniowo wymagają podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem.
Dodatkowo płacąc zbliżeniowo nie przekazujesz karty sprzedawcy – masz ją cały czas przy sobie.


Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy?

Nie. Wszystkie terminale działają zgodnie z zasadą "jedna transakcja jedną kartą", to znaczy informacje z karty są odczytywane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.


Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy?

Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje "bezczynna". Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje "bezczynny" – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.

Zastrzeżenie karty

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia:

• telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. (tel. +48 86 215 50 50),
• telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel. +48 828 828 828),
• telefonicznie w dowolnym centrum Visa,
• osobiście lub telefonicznie w placówce MBS Banku,

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik karty lub Posiadacz rachunku ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce MBS Banku w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

 

Kontakt

 Osobiście w Placówce

1391019241 user-011                          Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku. 

                            - Nasi pracownicy udzielą szczegółowych odpowiedzi na pytania.

                            - Udziela pomocy podczas wypełniania dokumentów 

                                                   Aktualna lista placówek MBS w Łomiankach

 


  Telefonicznie

1391019094 smartphone-011

Doradcy klientów firmowych:          

(22) 768 60 13

(22) 768 60 15

Numer faxu:

(22) 751 18 60

Doradcy klientów indywidualnych:

(22) 768 60 53

(22) 768 60 54

(22) 768 60 55

(22) 768 60 56

                           


 Przez formularz kontaktowy

1391019194 message-011

Bez nazwy

 

 

2015.06.22 LokataJubileuszowa

Korzyści

Wybierając Lokatę Jubileuszową zyskujesz:

 • wysokie oprocentowanie,
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty,
 • gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • możliwość udziału w konkursie „Jubileusz z hasłem” i wygranie wycieczki do Paryża.

Szczegóły

 • stała stopa procentowa
 • okres lokaty – 6 miesięcy,
 • minimalna kwota – tylko 1 000 PLN,
 • lokata dostępna w ofercie MBS Banku od 25.06.2015 r. do 25.09.2015 r.,
 • odsetki dopisywane na koniec okresu umownego do kapitału lokaty,
 • lokata odnawiana na taki sam okres umowny na warunkach Lokaty Standardowej WIBID.

Oprocentowanie

Lokata 6-miesięczna – stale oprocentowanie 2,20 % w skali roku

 

Mieszkanie dla Młodych to atrakcyjny kredyt hipoteczny dla osób, które planują zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, wtórnym lub w spółdzielni mieszkaniowej.

Z kredytu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać osoby:

 • poniżej 35 roku życia (w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby),
 • które nie są - i w przeszłości nie były – właścicielami mieszkania lub domu (w przypadku małżeństw dotyczy obydwu osób),
 • którym nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • które nie były właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Osoby wychowujące co najmniej troje dzieci są zwolnione z powyższych wymogów.

Program dofinansowania przeznaczony jest dla małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób niebędących w związkach małżeńskich (niezależnie od posiadania dzieci).

 

Korzyści

 • rządowe dofinansowanie do wkładu własnego kredytobiorcy,
 • kredyt w złotówkach, udzielany nawet na 90% wartości nieruchomości,
 • okres kredytowania: od 15 do 30 lat,
 • metraż nieruchomości kredytowanej:do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
  • mieszkanie - max. 75 m2 /, dla rodzin z min. 3 dzieci - 85 m2
  • dom - max. 100 m2 /, dla rodzin z min. 3 dzieci - 110 m2
 • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału
 • możliwość łączenia dochodów kredytobiorców oraz innych osób niespokrewnionych z Kredytobiorcą.

Kontakt

 Osobiście w Placówce

1391019241 user-011                          Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku. 

                            - Nasi pracownicy udzielą szczegółowych odpowiedzi na pytania.

                            - Udziela pomocy podczas wypełniania dokumentów 

                                                   Aktualna lista placówek MBS w Łomiankach

 


  Telefonicznie

1391019094 smartphone-011

Wydział kredytów:          

22 768 60 09

22 768 60 23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Numer faxu:

(22) 751 18 60 

 

 

                           


 Przez formularz kontaktowy

1391019194 message-011

Bez nazwy

 

 

Korzyści

Wybierając Lokatę Zimowa zyskujesz:

 • bardzo wysokie oprocentowanie,
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty,
 • gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • możliwość zakładania lokat przez usługę internetową e-MBS.

Szczegóły

 • stała stopa procentowa,
 • okres lokaty – 2 miesiące,
 • minimalna kwota – tylko 1 000 PLN,
 • lokata dostępna w ofercie MBS Banku od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r.,
 • odsetki dopisywane na koniec okresu umownego do kapitału lokaty,
 • lokata odnawiana na taki sam okres umowny na warunkach Lokaty Standardowej WIBID.

Oprocentowanie

Lokata 2-miesięczna – stałe oprocentowanie 2,40 % w skali roku

 
bfg logoLogo ZBP 01     logo KIR RBGlogo kzbs napis
Free business joomla templates